Decyzje stypendialne dla studentów WNoZ

Zostały podjęte decyzje w sprawie stypendium socjalnego i zapomóg dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Status składanego wniosku można już sprawdzić poprzez wirtualny dziekanat.

Decyzje są gotowe do odbioru w siedzibie WNoZ przy ul.Bartla 5 w pokoju 113 w godzinach od 9.00 do 15.30. Dokumenty można otrzymać do 02.12.2021 r. Po tym terminie będą one wysyłane listownie na adres korespondencyjny.
Przypominamy, że wypłata stypendium następuje po uprawomocnieniu się decyzji tj. 14 dni od daty jej odebrania.