Dyplomy dla naszych pracowników

 Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, w uznaniu pracy Pracowników Katedry Ratownictwa Medycznego skierował listy gratulacyjne do Pracowników Katedry: Jarosława Sowizdraniuka i dra Michała Czapli.

Dla Pana mgr Jarosława Sowizdraniuka, laureata konkursu „Kubek dla wykładowcy”, organizowanego przez Akademickie Radio Luz

oraz:
Pana mgr Jarosława Sowizdraniuka oraz Pana dra Michała Czapli za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie pierwszego w Katedrze Ratownictwa Medycznego przedmiotowego egzaminu OSCE dla studentów pierwszego roku ratownictwa medycznego.