Legia Akademicka

Ministerstwo Edukacji i Nauki realizuje V edycję projektu Legia Akademicka. To przedsięwzięcie skierowane do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części – teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna realizowana jest w trakcie studiów przez uczelnie w formie szkoleń w trybie zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym. Część praktyczna (ćwiczenia wojskowe) organizowana jest przez Ministra Obrony Narodowej po zakończeniu szkoleń.
Rekrutacja do V edycji projektu trwa do 20 listopada 2021 r. W dotychczasowych edycjach wzięło udział 16 tys. studentów z całego kraju.
Więcej informacji na temat Legii Akademickiej oraz wniosek zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka--v-edycja-projektu