Pracownicy UMW w projekcie z obszaru edukacji emocjonalnej

Dr Monika Wójta-Kempa oraz dr Agnieszka Lintowska z Zakładu Humanistycznych Nauk o Zdrowiu przeprowadziły warsztaty z obszaru edukacji emocjonalnej (EE) dla studentów kierunków medycznych i okołomedycznych, w ramach programu Erasmus+.

Blended Intensive Program of Emotional Education to międzynarodowy projekt w obszarze edukacji emocjonalnej realizowany w ramach programu Erasmus+. Jego wirtualna część trwała od początku marca do końca maja i miał swój finał w Bragancy, gdzie w dniach 2-0.06.22 r. odbył się tygodniowy kurs EE dla studentów z 6 uczelni z Portugalii, Francji, Rumunii, Litwy, Hiszpanii i Polski.

Spotkanie zostało zorganizowane przez dr Marię Augustę Romão Da Veiga Branco z Polytechnical Institute (Bragançy, Portugalia). Naszą uczelnię w projekcie reprezentowały dr Monika Wójta-Kempa oraz dr Agnieszka Lintowska z Zakładu Humanistycznych Nauk o Zdrowiu oraz 6 studentów z kierunku Zdrowie Publiczne. Koordynatorem wymiany kadr z ramienia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu była prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz, przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu. 

W ramach 40 godzin spotkań wirtualnych i 20 godzin warsztatów w formie stacjonarnej studenci poznawali koncepcje inteligencji emocjonalnej oraz fizjologiczne i neuronalne podstawy komunikacji interpersonalnej, a także kształtowali kompetencje w zarządzaniu emocjami, które są umiejętnościami ważnymi w opiece nad pacjentem oraz w zapobieganiu wypalenia zawodowego wśród przedstawicieli kadry medycznej.

Podczas stacjonarnego kursu EE, dr Agnieszka Lintowska zapoznała studentów z technikami oddechowymi wspomagającymi radzenie sobie z trudnymi emocjami, a dr Monika Wójta-Kempa przeprowadziła seminarium na temat związku pomiędzy odczuwaniem wstydu a obszarem zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.