PRAKTYKI ZAWODOWE:

OPIEKUNOWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH

1.Pielęgniarstwo Iº -  mgr Jadwiga Staniszewska
2.Pielęgniarstwo IIº - mgr Iwona Zborowska
3.Zdrowie Publiczne Iº
   Zdrowie Publiczne IIº - mgr inż. Dorota Kiedik
4. Fizjoterapia jednolite magisterskie - mgr Katarzyna Opalińska
5.Położnictwo Iº Położnictwo IIº -  mgr Ivanna Koshylovych
6.Ratownictwo Medyczne - mgr Marcin Puchalski

Regulamin organizacji praktyk zawodowych:
Zarządzenie nr 28/XV R/2020
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i praktyk realizowanych przez uczestników Szkoły Doktorskiej)
https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/106-2020/4200-nr-28-xv-r-2020-organizacja-praktyk-zawodowych-studentow

Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie wraz z kryteriami doboru miejsc odbywania praktyki zawodowej
fizjoterapia II stopnia i jednolite studia magisterskie
pielęgniarstwo I i II stopnia
położnictwo I i II
ratownictwo medyczne
zdrowie publiczne I i II stopnia

Wolontariat
https://www.umed.wroc.pl/wolontariat-koronawirus-zespol
https://www.umed.wroc.pl/wolontariat-koronawirus-dokumenty