Program stypendialny BioLAB - nabór wniosków

Program BioLAB organizowany przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta wcześniej znany pod nazwą Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP), skierowany jest do studentów kierunków biologiczno-chemicznych lub medycznych. 

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA:
University of Virginia, Charlottesville
University of Chicago, Chicago
University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

Podczas stażu studenci i studentki prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, pod opieką wykwalifikowanych mentorów.
Wyniki przeprowadzonych badań są często publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.

Udział w Programie obejmuje:
Stypendium w wysokości ~ $29 500 – $33,000, w zależności od kosztów utrzymania, w niektórych przypadkach uwzględniające zwrot kosztów podróży,
Pełne ubezpieczenie medyczne,
Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student),
Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji Fulbrighta oraz absolwentów i absolwentki programu,
Opiekę podczas pobytu na programie oferowaną przez instytucję goszczącą,

O staż w ramach Programu BioLAB mogą się ubiegać osoby, które:

Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1,
Studiują kierunek biologiczny, chemiczny lub medyczny i pokrewne,
W momencie przystąpienia do rozmów kwalifikacyjnych będą studentami i studentkami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas stażu,
Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (4,0 lub wyższą),
Wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego, zwłaszcza w zakresie terminologii naukowej,

Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2022 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat programu, które odbędzie się 7 grudnia i 4 stycznia online z Patrycją Donaburską, pracownikiem Komisji Fulbrighta. 
Szczegóły na temat spotkania dostępne są pod linkiem: https://www.facebook.com/events/554002619305539?ref=newsfeed
Więcej informacji na temat programu: https://fulbright.edu.pl/biolab/