Stypendia dla kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023 dla studentów studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim na uczelni mającej siedzibę na terenie Polski.

Szczegóły przyznawania stypendium oraz naboru wniosków wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.swierzawa.pl w zakładce Edukacja > Stypendium dla studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego.