UMW kontynuuje szkolenia pielęgniarek z niewydolności serca

W ramach umowy o współpracy z firmą AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o., UMW kontynuuje szkolenia pielęgniarek z niewydolności serca (NS). Już w grudniu 2021 roku rozpoczną się pierwsze kursy. 

Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dotyczące opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, wskazują na konieczność zapewnienia pacjentom ciągłości leczenia i rolę opieki multidyscyplinarnej, sprawowanej przez kardiologa współpracującego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarką wyspecjalizowaną w opiece nad chorym z niewydolnością serca.

Szkolenia mają na celu przygotować pielęgniarki do sprawowania opieki nad chorymi z niewydolnością serca. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania platformy edukacyjnej, na której zostaną udostępnione materiały video oraz możliwość rejestracji na certyfikowane szkolenie zakończone egzaminem.

Szkolenie STEP-ONE zostało stworzone jako część programu „Global ACT on HF – Accelerate Change Together" („Działajmy w obszarze niewydolności serca – razem przyśpieszmy zmianę"), który ma między innymi za zadanie zapewnienie wszystkim pacjentom z NS optymalnej i zintegrowanej opieki oraz umożliwienie im przygotowania do samoopieki.

Rada Naukowa opracowała autorski program szkolenia STEP-ONE (Supportive Training and Essential Preparation for Optimal Nursing Education) . Program jest oryginalnym materiałem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wszystkie materiały będą dostępne na stronie internetowej: 
https://educardio.umw.edu.pl/nurses/.

Skład Rady Naukowej:


prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz


dr n. o zdr. Magdalena Lisiak


dr n. o zdr. Marta Wleklik


prof. dr hab. Ewa A. Jankowska


dr hab. Remigiusz Szczepanowski


​​​​​​​prof. dr hab. Piotr Ponikowski
​​​​​​​
Zapraszamy Państwa do rejestracji na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się 2. grudnia 2021 roku o godzinie 09:00 w Sali Wykładowej W1 Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 211. Agenda szkolenia do pobrania tutaj.
Zgłoszenia należy wysyłać w formie mailowej na adres: k.malinowska@umw.edu.pl. W tytule wiadomości należy wpisać "zgłoszenie na szkolenie pielęgniarek z niewydolności serca", a w treści wiadomości: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer Prawa Wykonywania Zawodu. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu (do pobrania tutaj).
UWAGA! Ze względu na sytuacją epidemiologiczną liczba miejsc jest ograniczona do 50-ciu.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłane do 24 godzin od momentu wpłynięcia na adres e-mail: k.malinowska@umw.edu.pl.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2021 roku do godziny 15:00.