Informacje dla nowo przyjętych studentów

Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do zapoznania się z:

  • zarządzeniami Rektora (35/XIII R/2005, 57/XIV R/2009, 22/XV R/2020),
  • wykazem Zakładów Opieki Zdrowotnej, w których wykonane będą bezpłatnie badania lekarskie
  • informacjami dotyczącymi badań sanitarno-epidemiologicznych.

 

Szkolenie BHP

Nowi studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu są zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu BHP. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy TestPortal i będzie zawierać elementy profilaktyki zakażenia SARS-CoV-2.
Dla studentów WNoZ szkolenie odbędzie się 27-28 października 2021 r. 
Link do szkolenia zostanie przesłany na dzień przed planowanym szkoleniem wyłącznie na studencki adres e-mail z domeną student.umw.edu.pl. Szkolenie potrwa 4 godziny zegarowe i zakończone będzie testem.
Informacja o wyniku zostanie przekazana do Dziekanatu.

W przypadku braku linka do testu proszę o kontakt z Działem Spraw Studenckim – Dominiką Seniurą dominika.seniura@umed.wroc.pl, tel. 71 348-27-96.

 

Opłata za legitymację

Opłatę za legitymację w wysokości 22.00 zł (zgodnie z zarządzeniem 191/XV R/2019 Rektora UM z dnia 22 listopada 2019 r.) należy wnieść na indywidualne konto studenta (wskazane w § 4 umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów wyższych).
W dowodzie wpłaty proszę podać: cel wpłaty (opłata za legitymację), imię i nazwisko studenta oraz kierunek studiów.
Warunkiem otrzymania legitymacji jest dostarczenie do Dziekanatu kierunkowego dowodu wpłaty.