Informacje dla nowo przyjętych studentów

Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do zapoznania się z:

 

Szkolenie BHP
 

Nowi studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu są zobowiązani
do wzięcia udziału w szkoleniu BHP. Szczegółowe informacje będą dostępne   
w terminie późniejszym.

 

Opłata za legitymację

Opłatę za legitymację w wysokości 22.00 zł (zgodnie z zarządzeniem 191/XV R/2019 Rektora UM z dnia 22 listopada 2019 r.) należy wnieść na indywidualne konto studenta (wskazane w § 4 umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów wyższych).
W dowodzie wpłaty proszę podać: cel wpłaty (opłata za legitymację), imię
i nazwisko studenta oraz kierunek studiów.
Warunkiem otrzymania legitymacji jest dostarczenie do Dziekanatu kierunkowego dowodu wpłaty.

Dział Spraw Studenckich: https://studenci.umw.edu.pl/dss