Szanowni Państwo,

w związku z aktualizacją sytemu BAZUS, w celu rozliczenia sesji zimowej w bieżącym roku akademickim, uprzejmie proszę o weryfikację dokonanych wpisów i uzupełnienie ewentualnych braków w protokołach do dnia 7.03.2021 r. Przypominam o konieczności złożenia w Dziekanacie WNoZ opieczętowanych i podpisanych protokołów w wersji papierowej.

Z wyrazami szacunku,
Kierownik Dziekanatu WNoZ
Małgorzata Górna-Stryczek
 


Szanowni Państwo,

bardzo proszę o uporządkowanie materiałów dydaktycznych zamieszczanych na owncloud.umed.wroc.pl (do dnia 26.02.2021) .
Materiały dotyczące zajęć realizowanych w semestrze zimowym należy usunąć bądź umieścić w osobnym pliku.
Studenci muszą mieć czytelny wgląd do umieszczanych materiałów dotyczących zajęć realizowanych w semestrze letnim.

Prodziekan ds. Studentów
dr Monika Przestrzelska, profesor uczelni


Szanowni Państwo,

zwracam się z prośbą o przekazanie do Dziekanatu WNoZ protokołów
zaliczeniowych i egzaminacyjnych w wersji papierowej z semestru zimowego
2020/2021, w terminach:

a)      protokoły zaliczeniowe (ocena w formie zaliczenia): do dnia
12.02.2021r.

b)      protokoły egzaminacyjne (ocena w formie egzaminu): do dnia
26.02.2021r.

Informuję, że Dziekanat WNoZ będzie przyjmował wyłącznie kompletne
protokoły (pieczęć jednostki organizacyjnej i czytelny podpis lub
pieczęć imienna opatrzona parafą).

Przypominam, że uzupełnienie dokumentacji toku studiów leży w
zakresie obowiązków nauczyciela akademickiego i jest niezbędne dla
właściwego udokumentowania toku studiów.

Małgorzata Górna-Stryczek
Kierownik Dziekanatu
Wydział Nauk o Zdrowiu


Szanowni Państwo,

zapraszam opiekunów poszczególnych lat studiów na spotkanie, które obędzie się na platformie Teams jutro (25.11.2020) o godzinie 18.00.
W przypadku braku możliwości uczestnictwa opiekuna studiów bardzo proszę o wyznaczenie starosty roku.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0a7b161938264271ad73604956a49e82%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0042bb31-eb3b-41cb-9666-10902f79928a&tenantId=c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3

z poważaniem,
Katarzyna Lomper

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że najbliższe szkolenie z wypełniania sylabusów odbędzie się w dniu 19.11.2020r., o godz.18.30.

dr Monika Przestrzelska, profesor uczelni