Informacje dla studentów


Wybór promotora

W związku z koniecznością wyboru promotorów prac dyplomowych na wszystkich kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu, studentów, którzy w planie studiów mają w tym roku akademickim po raz pierwszy seminarium dyplomowe zobowiązuję do wyboru promotora do 23 listopada 2020 r.

Promotorami na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach 1 stopnia mogą być tylko osoby z prawem wykonywania zawodu odpowiednio pielęgniarki lub położnej. Promotor jednorazowo może prowadzić maksymalnie 5 prac dyplomowych jednego rodzaju (odrębnie licencjackich i magisterskich).

W związku z obecną sytuacją epidemiczną student wypełnia oświadczenie wpisując wszystkie dane w wersji elektronicznej i przesyła druk oświadczenia do promotora z adresu @student.wroc.pl. Promotor po podpisaniu i akceptacji kierownika jednostki składa oświadczenie w dziekanacie kierunkowym do 28 listopada 2020 r.

Oświadczenie dla studiów I stopnia do pobrania tutaj
Oświadczenie dla studiów II stopnia i jednolitych magisterskich do pobrania tutaj

Po upływie wyznaczonego terminu, studenci którzy nie dokonają wyboru promotora zostaną przypisani do promotora wskazanego przez Dziekana, w oparciu o §48 ust. 3 Regulaminu Studiów.
 


Studenckie Koło Naukowe Promotorzy Zdrowia serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie w nowym semestrze!

Uwaga studenci kierunku: pielęgniarstwo, dietetyka, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne Studenckie Koło Naukowe Promotorzy Zdrowia działające przy  Wydziale Nauk o Zdrowiu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych i chętnych do zdobywania praktycznego doświadczenia w działaniach na rzecz szeroko pojętego zdrowia w środowisku lokalnym.

Jeśli chcesz wziąć udział w imprezach prozdrowotnych dla mieszkańców spotkaniach z pracownikami sektora zdrowia publicznego. Planujemy i organizujemy  przeprowadzić edukację zdrowotną małych dzieci i ludzi starszych. Możesz, także poznać ciekawe projekty prozdrowotne oraz włączyć się w badania naukowe z interesującego Ciebie tematu z zakresu promocji zdrowia-zapraszamy do udziału.

Pierwsze spotkanie w nowym semestrze odbędzie się 18.02.2015 (środa) o godz 16.00 w 202  WNoZ na ul. Bartla 5

Tylko razem jesteśmy w stanie skutecznie działać dla zdrowia.  

Opiekunowie Koła
dr Mariola Seń, mgr Marzena Krysa


IV Edycja Konkursu Redaktor Naczelnej PAMW na najlepszą studencką pracę oryginalną Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
(6.2.2015)

W imieniu Pani Profesor Anetty Undas, Redaktor Naczelnej "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej" (oficjalnego czasopisma Towarzystwa Internistów Polskich; impact factor 2,052), jeszcze raz zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wszystkim studentom kierunków medycznych, w tym studentom studiów doktoranckich oraz studentom zagranicznym, informacji o IV edycji Konkursu Redaktor Naczelnej na najlepszą studencką pracę oryginalną dotyczącą zagadnień z zakresu medycyny wewnętrznej.

» więcej informacji


Zaliczenie poprawkowe przedmiotu Medyczne czynności ratunkowe
Zaliczenie poprawkowe przedmiotu Medyczne czynności ratunkowe odbędzie się dnia 5.02.2015 o godzinie 8.00 w Zakładzie Ratownictwa Medycznego przy ulicy Parkowej 34 w sali 307

mgr Paweł Gawłowski”


Regulamin zajęć "Treści z neurologii dziecięcej" dla studentów II roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, kierunek - pielęgniarstwo, na rok akademicki 2014/2015
pobierz komunikat


Regulamin zajęć "Treści z neurologii dziecięcej" dla studentów II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek - pielęgniarstwo, na rok akademicki 2014/2015

Regulamin zajęć "Neurologii" dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kierunek - Ratownictwo medyczne, na rok akademicki 2014/2015

pobierz komunikat


Komunikat dla studentów II roku, studiów II stopnia stacjonarnych, kierunek - pielęgniarstwo, rok akademicki 2014/2015, semestr zimowy

pobierz komunikat


UWAGA!
POŁOŻNICTWO II ROK I STOPNIA

SPOTKANIE Z OPIEKUNEM ROKU ODBĘDZIE SIĘ 30 WRZEŚNIA ( WTOREK)  2014 O GODZ. 9.00 W SALI 117.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Opiekun Roku
mgr Agnieszka Skórzewska

Uwaga!

Studenci III roku studiów licencjackich,
kierunek - pielęgniarstwo, semestr zimowy,
rok akademicki 2014/2015
 

Regulamin zajęć z "Neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego"

dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,
kierunek - pielęgniarstwo, rok akademicki 2014/2015.
 

 


Uwaga!

Studenci, II roku, studiów II stopnia niestacjonarnych,
kierunek - pielęgniarstwo, rok akademicki 2014/2015,
semestr zimowy.

 


INFORMACJA DLA STUDENTÓW
III ROKU POŁOŻNICTWA
 
Spotkanie organizacyjne z opiekunem roku przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się 30.09.2014r o godz. 09.30 w sali 25.

 


Ratownictwa Medyczne - rok II
Informacja o terminie egzaminu poprawkowego z przedmiotu: "Choroby Wewnętrzne"

Termin egzaminu
środa,10.09.2014 r., godz. 8, 
ul. Parkowa 34 - Zakład Ratownictwa Medycznego.

 


UWAGA !!!

POŁOŻNICTWO II STOPNIA
 

Studentki, które otrzymały pozytywną ocenę z Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego, teoretycznego i praktycznego, są dopuszczone do obron prac magisterskich.
Terminy obron prac wg harmonogramu obron.

Oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego - POŁOŻNICTWO II STOPNIA

Pobierz plik

 

 


Uprzejmie informuję, że moje konsultacje w czwartek 29.05.2014 odbędą się w godz. 8.30-9.30.
dr Monika Wójta-Kempa


UWAGA!

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA,
KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO, ROK I, ROK AKADEMICKI 2013-2014.
 
Poprawa testu zaliczeniowego z przedmiotu "Pielęgniarstwo specjalistyczne - neurologia, neurochirurgia" odbędzie się dn. 22.05.2014r. o godz.11.00 przy ul. Bartla 5 w sali nr 25.
 
Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Księżyc

 


UWAGA!

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA,
KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO, ROK I, ROK AKADEMICKI 2013-2014.
 
Proszę o zapoznanie się z wynikami testu zaliczeniowego z przedmiotu "Pielęgniarstwo specjalistyczne - neurologia, neurochirurgia" (plik).
 
Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Księżyc

 


UWAGA!

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA,
KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO, ROK I, ROK AKADEMICKI 2013-2014.
 
Poprawa testu zaliczeniowego z przedmiotu "Pielęgniarstwo specjalistyczne - neurologia, neurochirurgia" odbędzie się dn. 17.05.2014r. o godz.11.00 przy ul. Bartla 5 w sali nr 3.
 
Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Księżyc


 

UWAGA!

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA,
KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO, ROK III, ROK AKADEMICKI 2013-2014.
 
Proszę o zapoznanie się z wynikami egzaminu z przedmiotu "Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne" (plik).
Poprawa egzaminu odbędzie się dn. 05.05.2014r. o godz. 14.00 (nr sali zostanie podany w późniejszym terminie).
 

Uwaga! Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych, kierunek: Pielęgniarstwo, rok: I, rok akademicki 2013/2014.

1. Wyniki testu zaliczeniowego z przedmiotu "Pielęgniarstwo specjalistyczne - neurologia, neurochirurgia" (plik)
2. Zaliczenie procesu pielęgnowania z przedmiotu "Pielęgniarstwo specjalistyczne - neurologia, neurochirurgia" (plik)

 

 


 Wrocław, 18.03.2014r.
 
 Informacja
 
 Po zakończeniu zajęć praktycznych oraz sprawdzeniu i zaliczeniu
 wszystkich prac samokształceniowych, w porozumieniu z panią mgr M.
 Michalak oraz panią dr hab. J. Rosińczuk osobami zwolnionymi z egzaminu
 z przedmiotu „Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne” są studenci o
 nr albumu: 262 oraz 265. Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne z
 bardzo dobrą (5,0) oceną końcową z przedmiotu.
 
 Z wyrazami szacunku,
 Małgorzata Księżyc
 


Jadwiga Kuciel-Lewandowska- Plan i terminy wykładów

- KOMPENDIUM FIZJOTERAPII – NEUROLOGIA- schorzenia CUN.
- KLINICZNE PODSTAWY NEUROLOGII
- FIZJOTERAPIA KLINICZNA W NEUROLOGII
pobierz plik

UWAGA!

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA,
KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO, ROK III, SEMESTR LETNI,
ROK AKADEMICKI 2013-2014
Egzamin z przedmiotu „Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne” odbędzie się dnia 10.04.2014r. o godz. 8:00 w sali nr 3 przy ul. K. Bartla 5.

mgr Małgorzata Księżyc


 

 Plan wykładów, ćwiczeń i tematów samokształcenia z Kwalifikowanej pierwszej pomocy dla II roku Zdrowie Publiczne - semestr letni.

 

TEMATY WYKŁADÓW:

 

 1. ( 18.02.12 ) Pierwsza pomoc - podstawowe pojęcia

 Ocena stanu poszkodowanego: świadomość, oddech, tętno,badanie fizykalne ( urazowe )

 2. ( 25.02.12 ) RKO u dorosłych i dzieci

 3. ( 04.03.12 ) Pierwsza pomoc w ranach i krwotokach

 Piersza pomoc we wstrząsie ( hypowolemiczny, kardiogenny, alergiczny )

 4. ( 11.03.12 ) Pierwsza pomoc w urazach głowy, klp, brzucha.

 Postępowanie w wybranych zagrożeniach środowiskowych - oparzenia, odmrożenia, udar cieplny, hipotermia, porażenie prądem, tonięcie.

 5. (18.03.12 ) Pierwsza pomoc w zadławieniach u dorosłych i dzieci
Pierwsza pomoc w złamaniach kości długich, kręgosłupa, zwichnięciach i skręceniach stawów

Pierwsza pomoc przy podejrzeniu zawału serca, udaru mózgu.

 

TEMATY ĆWICZEN:

 

1. ( 04.02.12)  Ocena stanu poszkodowanego - badanie urazowe

Ręczna stabilizacja kręgosłupa szyjnego.

2. ( 11.02.12 ) Zastosowanie pozycji bocznej.

Ułożenie poszkodowanego w zależności od doznanego urazu

Unieruchamianie złamań kości długich

3. ( 18.03.12 ) Tamowanie krwotoków, zaopatrywanie ran, stabilizacja ciała obcego w ranie                                                                               
Postępowanie w zadławieniu u dorosłych dzieci i niemowląt

4, ( 25.03.12 ) RKO u dorosłych

5. ( 01.04.12 ) RKO u dzieci i niemowląt.

 

Wykłady odbywaja sie we wtorki godz. 11.30 - 13.45

Ćwiczenia odbywaja sie we wtorki godz. 14. 00 - 16.15

 

TEMATY SAMOKSZTAŁCENIA:

 

1. Postępowanie w ataku padaczki

2. Pstępowanie w omdleniu

3. Postępowanie w ostrych zatruciach truciznami: spożytymi, wziewnymi, wstrzykniętymi, alkoholem.

mgr Halina Targosz

 


Wrocław, 11.02.2014

UWAGA!
STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA,
KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO, ROK I, SEMESTR LETNI, 
ROK AKADEMICKI 2013-2014.
 
Na zajęcia praktyczne z przedmiotu „Pielęgniarstwo specjalistyczne –  neurologia, neurochirurgia” proszę przygotować się z następujących treści:

pobierz komunikat


Wyniki egzaminu z przedmiotu Podstawy Promocji Zdrowia (dr Mariola Seń) - Zdrowie Publiczne
Studia Stacjonarne, I stopnia


Wrocław, 11.02.2014

 

UWAGA!
STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I°,
KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO, SEMESTR  LETNI,
ROK AKADEMICKI 2013-2014.

Na zajęcia praktyczne z przedmiotu „Interna i pielęgniarstwo  internistyczne” proszę przygotować się z następujących treści (grupy  III, VII, X, I, IX):

pobierz komunikat


 

Wrocław, 06.02.2014r.

 

UWAGA!
STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA,
KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO, ROK I,SEMESTR LETNI,
ROK AKADEMICKI 2013-2014 .

 

Na zajęcia praktyczne z przedmiotu „Pielęgniarstwo specjalistyczne – neurologia, neurochirurgia” proszę przygotować się z następujących treści:.

 

pobierz plik


Wyniki z egzaminu - Techniki położnicze i prowadzenie porodu (rok III) ukażą się 3 lutego (poniedziałek) o godzinie 12:00.

 


 

Wrocław, 28.01.2014
 
 
 

UWAGA!
STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA,
KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO, ROK III, SEMESTR LETNI,
ROK AKADEMICKI 2012-2013
 
 
Na zajęcia praktyczne z przedmiotu „Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne” proszę przygotować się z następujących treści:

 


            Wrocław, 28.01.2014r.

 
 
 
UWAGA!
STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I°, KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO,
ROK III, SEMESTR LETNI, ROK AKADEMICKI 2013-2014.
 
 
W ramach samokształcenia z przedmiotu „Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne” proszę przygotować materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej w programie Microsoft Office Power Point.

Kliknij tutaj, aby przeczytać dalszą część komunikatu
 


Serdecznie zapraszam na zaliczenie przedmiotu Badania w pielęgniarstwie.
Zaliczenie bedzie polegało na przedstawieniu projektu badawczego. Do zaliczenia niezbędne są:

 
- praca oryginalna przygotowana w formie publikacji, według wcześniej podanych wymogów, na podstawie zrealizowanego projektu badawczego
- prezentacja w programie PowerPoint, według podanej struktury: wstęp, cel badań, hipotezy, narzędzia, wyniki, dyskusja, wnioski, bibliografia (do 10 slajdów)
- płyta z nagraną prezentacją i publikacją w Wordzie + wydrukowana prezentacja
 
Zaliczenie będzie odbywało się w grupach. Grupy będą wchodziły według kolejności w następujących godzinach
 
 
15:30 gr I Paluch, Pasich, Podsiadła, Nizioł, Konc
15:45 gr II Bartosik, Małek, Chudy, Dorenda, Bułatowicz, Rostecki
16:00 gr III Kansy, Maj, Łotaków, Łukaszewicz
16:15 gr IV Wierzbicka, Ilko, Kasprzyk, Lefek, Brzykowska, Kowalczyk
16:30 gr V Iwan, Kożuchowska, Markiewicz
16:45 gr VI Małek, Mesyasz, Mrozik
17:00 gr VII Huber, Hochman, Kaczan, Kamińska, Junke, Obłąk
17:15 gr VIII Gromek, Drapała, Pawlak, Ostręga
17:30 gr IX Porębska, Piechnat, Pryk, Przybył, Rytwińska
17:45 gr X Szkudlarek, Wielgosik
18:00 gr XI Sobczyńska, Paturej, Brząkała, Placek
18:15 gr XII Zimoch, Nawrot, Oresh, Misiaczek, Pińska
18:30 gr XIII Spławska, Tomkin, Wojtaszewska, Szpilewska, Tarnowski
18:45 gr XIV Wlazło, Halawa, Popławska, Zawisza, Woszczyńska
 
 
Zajęcia mające odbyć się w piątek tj 24.01.2014, zostaną zrealizowane w czwartek 23.01.2014
dr Dominik Krzyżanowski
 

Informacja
Uprzejmie informuję, że konsultacje w dniu 21.11.2013 r. odbędą się w godzinach od 14:00 do 16:00.
mgr Agnieszka Turkiewicz-Maligranda


Szczegółowy program kształcenia i literatura z przedmiotu Fizjoterapia Ogólna - wykład (15h) + samokształcenie (10h) - semestr I - rok akademicki 2013/14
pobierz plik


Szczegółowy program kształcenia i literatura z przedmiotu Metodyka Nauczania Ruchu - wykład (15h) - semestr I  - rok akademicki 2013/14
pobierz plik


Zmiana terminu konsultacji
Konsultacje dr Anny Felińczak w poniedziałek 28 października 2013 są  odwołane z powodu udziału w Posiedzeniu Komisji Akredytacyjnej


Zmiana terminu konsultacji
Konsultacje z mgr. Sławomirem Jarząbem z dnia 24.10.2013 r. zostają  przeniesione na dzień 25.10.2013 r. godz. 10:00-11:30.


Tematyka wykładów z przedmiotu Kliniczne Podstawy Neurologii dla III roku studiów I stopnia (dr Jadwiga Kuciel-Lewandowska)
pobierz plik


Tematyka wykładów z przedmiotu Fizjoterapia Kliniczna w Neurologii dla III roku studiów I stopnia (dr Jadwiga Kuciel-Lewandowska)
pobierz plik


Tematyka wykładów z przedmiotu Balneoklimatologia i Medycyna Fizykalna dla studiów stacjonarnych II stopnia (dr Jadwiga Kuciel-Lewandowska)
pobierz plik


Szanowni Państwo,

oddział PZU SA we Wrocławiu proponuje następującą ofertę ubezpieczenia studentów na rok akademicki 2013/2014

pobierz dokument - str. 1
pobierz dokument - str. 2
pobierz dokument - str. 3
pobierz dokument - str. 4


Tematyka wykładów z przedmiotu Medycyna Ratunkowa dla III roku Ratownictwa Medycznego
pobierz plik


Tematyka wykładów z przedmiotu medycyna taktyczna dla III roku Ratownictwa Medycznego
pobierz plik


Tematyka wykładów z przedmiotu medycyna katastrof dla III roku Ratownictwa Medycznego
pobierz plik


Tematyka wykładów z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa dla I roku Pielęgniarstwa
pobierz plik


Tematyka wykładów z przedmiotu Kwalifikowana Pierwsza Pomoc dla II roku Ratownictwa Medycznego
pobierz plik


Tematyka wykładów z przedmiotów: Toksykologia na kierunku Ratownictwo Medyczne, Parazytologia na kierunku Dietetyka, Diagnostyka medyczna i środowiskowa na kierunku Zdrowie publiczne
pobierz plik


 

Pielęgniarstwo I stopnia, stacjonarne, II rok

Wykład z Rehabilitacji został przeniesiony z dnia 03.10.2013 na dzień 16.10.2013 w godz. 16.00 - 20.00 w sali nr 3.


Studentki I roku studiów I na kierunku Położnictwo – Wydział Nauk o Zdrowiu

Proszę o przygotowanie na pierwsze seminarium z przedmiotu Zdrowie Publiczne (czwartek 3.10.13 r.) dowolnych materiałów (rocznik statystyczny, dane, raporty epidemiologiczne itp.), w których zawarta jest informacja dotycząca wybranych aspektów oceny stanu zdrowia społeczeństwa w Polsce lub na świecie, na podstawie których będzie możliwe dokonanie analizy aktualnej sytuacji w tym zakresie. W szczególności proszę zwrócić uwagę na materiały opisujące zagadnienia dotyczące zakresu działania położnej.

dr Ewa Kuriata


Tematyka wykładów z metodologii badań naukowych na kierunku fizjoterapia

pobierz plik


Informacja dla studentów I roku kierunku pielęgniarstwo, II stopnia, niestacjonarne.

Opiekun roku informuje o o obowiązku przyniesienia wydrukowanego harmonogramu zajęć na spotkanie z opiekunem.


UWAGA!
STUDENCI, II ROKU, STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH,
KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO, ROK  AKADEMICKI 2013-2014,
SEMESTR ZIMOWY.

Kliknij tutaj, aby pobrać komunikat


UWAGA!
STUDENCI, II ROKU, STUDIÓW II STOPNIA NIESTACJONARNYCH,
KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO, ROK  AKADEMICKI 2013-2014,
SEMESTR ZIMOWY.

Kliknij tutaj, aby pobrać komunikat


Informacja dla studentów III roku ratownictwa medycznego

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 30.09.2013 r. w sali wykładowej Zakładu Ratownictwa Medycznego o godzinie 11.00
 


Informacja dla studentów I roku studiów II stopnia wszystkich kierunków

Szanowni Panstwo.

Pracownicy Zakładu Gerontologii zapraszają osoby zainteresowane pisaniem pracy magisterskiej z dziedziny gerontologii i geriatrii. Tematy obejmujące różne aspekty opieki nad osobą starszą ustalane są bezpośrednio z osobą zainteresowaną. Bliższych informacji udzielamy w godzinach konsultacji w pokoju 215, ul. Bartla 5 oraz zawsze pod adresem e-mailowym wp-14.4@umed.wroc.pl.

Serdecznie zapraszamy
 

Informacja dla studentów II roku położnictwa

Spotkanie z opiekunem II roku położnictwa pierwszego stopnia odbędzie się 26 września 2013 r., o godz. 12:00 w sali 117. Obecność obowiązkowa.


 Informacja dla studentów III roku pielęgniarstwa, studiów stacjonarnych

* Kliknij tutaj, aby pobrać informację dot. przygotowania do zajęć praktycznych z przedmiotu "Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne".

 


Służba przygotowawcza dla studentów I roku

                 Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Obrony Narodowej RPO planuje dla studentów pierwszego roku studiów uruchomienie służby przygotowawczej pełnionej w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów w czasie letnich przerw wakacyjnych, w korpusie podoficerów dla studentów uczelni cywilnych.
            Szkolenie podstawowe (pierwszy okres szkolenia trwający do trzech miesięcy) rozpocznie się 1 lipca 2013 roku i realizowane będzie w Ośrodku Zamiejscowym Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych funkcjonujących na bazie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. W/w problematykę określa Rozporządzenie MON z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (DZ.U.2010, Nr 170, poz. 1144 ze zmianami).
                  Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu na stronie www.wroclaw.wku.wp.mil.pl oraz pod numerem tel. 71 765 61 41. 
 

 


Drodzy Studenci,
 
            Uprzejmie informuję, że w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Zaporożu poszukujemy 10. studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu chętnych do wzięcia udziału w 2 tygodniowych wakacyjnych wymiennych studenckich praktykach zawodowych.    
            Proponowany termin odbywania wymiennych praktyk w Uniwersytecie Medycznym w Zaporożu: lipiec- sierpień 2013 r.
            Uniwersytet Medyczny w Zaporożu dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zapewni: zakwaterowanie w domu studenckim, zwiedzanie miasta, trzy posiłki dziennie oraz zaaranżowanie wolnego czasu.
            Osoby chętne do wzięcia udziału w praktykach proszone są o przesyłanie drogą e-mailową na adres: renata.majak@umed.wroc.pl lub monika.kotowska@umed.wroc.pl, do dnia 15 czerwca 2013 r. zgłoszenia wraz z podaniem:
1) imienia i nazwiska osoby zainteresowanej,
2) numeru paszportu,
3) wskazaniem jednostki organizacyjnej (kliniki/katedry/zakładu), w której chciałaby odbywać praktykę.
 
 
Dział Spraw Studenckich
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

 


Wrocław, 22.05.2013

 
P.T.
Studenci kierunków
Ratownictwo medyczne I rok studiów I stopnia stacjonarne,
Dietetyka I rok studiów I stopnia stacjonarne,
Zdrowie publiczne I rok studiów I stopnia stacjonarne,
Fizjoterapia I rok studiów I stopnia stacjonarne oraz kierunku
Zdrowie publiczne, I rok studiów II stopnia stacjonarne

Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

 

Szanowni Państwo,
 
Proszę o wybór do dnia 29 maja 2013 r. przedmiotu wolnego wyboru
na semestr zimowy w roku akademickim 2013/2014 oraz o poinformowanie
dziekanatu kierunkowego o wyborze. Jednocześnie informuję, że studenci,
którzy nie dokonają wyboru w wyznaczonym terminie, zostaną przyporządkowani
do grup z najmniejszą liczebnością, przy czym minimalna liczba studentów w grupie to 30 osób. 
 

 

Z poważaniem
Prodziekan ds. Studentów
Dr Joanna Rosińczuk-Tonderys
 
Pliki do pobrania:

 


 

 

Wrocław, 09.05.2013
 
P.T.
Studenci wszystkich kierunków
sstudiów stacjonarnych
studiów niestacjonarnych
Wydziału Nauk o Zdrowiu
kończący studia w roku akademickim 2012/2013
 

 

Przypominam, że na stronie internetowej WNoZ
zamieszczone są terminarze sesji
i egzaminów dyplomowych:
http://www.wnoz.umed.wroc.pl/content/terminarz-sesji
 
W celu zaliczenia semestru letniego w roku akademickim 2012/2013
proszę składać, we właściwych dziekanatach:  
* karty egzaminacyjne,
* karty zaliczeniowe praktyk,
* dzienniczki praktyk/indeksy umiejętności praktycznych
* indeksy
 

 

Z poważaniem
Prodziekan ds. Studentów
Dr Joanna Rosińczuk-Tonderys

 


 

Wrocław, 09.05.2013

 
P.T.
Studenci
Wydziału Nauk o Zdrowiu
z wyjątkiem studentów kończących studia
w roku akademickim 2012/2013
 

 

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną
semestru letniego w roku akademickim 2012/2013  
karty zaliczeniowe
należy składać, w nieprzekraczalnym terminie,
we właściwych dziekanatach:

* do  7 czerwca 2013 r.   studenci kierunków stacjonarnych,
* do 11 czerwca 2013 r.  studenci  kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Z poważaniem
Prodziekan ds. Studentów
Dr Joanna Rosińczuk-Tonderys

 


 

Wrocław, 09.05.2013
 

P.T.
Studenci wszystkich kierunków
studiów stacjonarnych
studiów niestacjonarnych
Wydziału Nauk o Zdrowiu
z wyjątkiem studentów kończących studia
w roku akademickim 2012/2013
 

 

W celu zaliczenia semestru letniego w roku akademickim 2012/2013
karty egzaminacyjne, karty zaliczeniowe praktyk oraz indeksy
należy składać, we właściwych dziekanatach,  
w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2013 r.

 

Z poważaniem
Prodziekan ds. Studentów
Dr Joanna Rosińczuk-Tonderys

 


 

Wrocław, 01.02.2013

 
 
 

UWAGA!
STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I°, 
KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO, 
ROK I, SEMESTR LETNI
ROK AKADEMICKI 2012-2013.

 
 
Na zajęcia praktyczne z przedmiotu "Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne" proszę przygotować się z następującej tematyki:

czytaj więcej...


Wrocław, 10.03.2013

 
 
 

UWAGA!
STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I°,
KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO,
ROK I, SEMESTR LETNI, TOK C,D
ROK AKADEMICKI 2012-2013.

 
 
    W ramach samokształcenia z przedmiotu „Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne” proszę przygotować materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej w programie Microsoft Office Power Point.

czytaj więcej...

 


 

Biuro Karier UMW oraz TTM Healthcare - międzynarodowa firma rekrutacyjna zapraszają na:

SPOTKANIE DLA STUDENTÓW OSTATNICH LAT, STUDENTÓW STUDIÓW POMOSTOWYCH ORAZ ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA!

TEMAT: „PIELĘGNIARSTWO W EUROPIE, MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA PRACY I ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY W NIEMCZECH, WIELKIEJ BRYTANII ORAZ IRLANDII”

PROGRAM SPOTKANIA:

  1. jak zwiększyć swoją atrakcyjność na europejskim rynku pracy;

  2. jak napisać interesujące CV w języku obcym, uwzględniając wymogi poszczególnych europejskich pracodawców sektora medycznego;

  3. różnice i podobieństwa w pracy na stanowisku pielęgniarki w Polsce oraz krajach Europy Zachodniej (Niemcy/ Wielka Brytania/Irlandia);

  4. oczekiwania zagranicznych pracodawców w stosunku do polskich pielęgniarek;

  5. możliwości podjęcia pracy dla absolwentów pielęgniarstwa;

  6. jak otrzymać prawo wykonywania zawodu w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii (rejestracja w poszczególnych landach w Niemczech, rejestracja ABA, rejestracja NMC);

  7. analiza przykładowych ofert pracy (zakres obowiązków, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie podstawowe plus benefity, dodatkowy pakiet socjalny);

  8. jak skutecznie uczyć się języka obcego (niemiecki/angielski) w odniesieniu do wymogów środowiska pracy oraz wymogów pracodawców i nadrzędnych instytucji;

  9. wyjazd z rodziną (nauka języka, wybór szkoły, zasiłek rodzinny, wynajęcie mieszkania, pomoc instytucji regionalnych);

TERMIN: 15.03.2013 (piątek), godz.: 17:00-20:00
MIEJSCE: budynek WNoZ ul. Bartla 5, sala nr 14
ZAPISY: zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: abk@umed.wroc.pl, do 13.03.2013

Spotkanie poprowadzą konsultanci TTM Healthcare.
Zapraszamy wszystkich chętnych!
 

 


 

SKŁADANIE PRAC MAGISTERSKICH
 

P.T.
Studenci studiów II stopnia, kończący studia
w roku akademickim 2012/2013

Informuję, że studenci studiów II stopnia wszystkich kierunków, kończący studia w roku akademickim 2012/2013, zobowiązani są złożyć prace magisterskie, we właściwych dziekanatach, w następujących terminach:
 
• do 11 maja 2013 r. studenci kierunku: fizjoterapia stacj. i niestacj.
• do 17 maja 2013 r. studenci kierunków: położnictwo stacj.
zdrowie publiczne stacj. i niestacj.
 
• do 18 maja 2013 r. studenci kierunków: pielęgniarstwo stacj. i niestacj.
 
Z poważaniem,
dr n. med. Joanna Rosińczuk-Tonderys

 

 

 

SKŁADANIE PRAC LICENCJACKICH
 

P.T.
Studenci studiów I stopnia, kończący studia
w roku akademickim 2012/2013

 
Informuję, że studenci studiów I stopnia wszystkich kierunków (za wyjątkiem studentów kierunku fizjoterapia i ratownictwo medyczne), kończący studia w roku akademickim 2012/2013, zobowiązani są złożyć prace dyplomowe (licencjackie), we właściwych dziekanatach, w następujących terminach:
 
• do 24 maja 2013 r. studenci kierunków: pielęgniarstwo stacj.
położnictwo stacj. zdrowie publiczne stacj. dietetyka stacj.
 
• do 25 maja 2013 r. studenci kierunku: pielęgniarstwo pomostowe

 

 
Z poważaniem,
dr n. med. Joanna Rosińczuk-Tonderys

 


Wyniki egzaminu z przedmiotu Techniki położnicze i  prowadzenie porodu (POŁOŻNICTWO III roku I STOPNIA)
 

(temin egzaminu poprawkowego-pisemnego: 12.02.2013, g.10:00)


Uwaga!
STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA,
KIERUNEK - PIELĘGNIARSTWO, ROK I, SEMESTR LETNI,
ROK AKADEMICKI 2012-2013.

kliknij tutaj, aby zapoznać się z komunikatem...
 


Terminy składania kart zaliczeniowych
 

P.T.
Studenci
Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

 
W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną semestru zimowego w roku akademickim 2012/2013 karty zaliczeniowe należy składać, w nieprzekraczalnym terminie, we właściwych dziekanatach:
 
• do 25 stycznia 2013 r. studenci kierunków stacjonarnych,
 
• do 29 stycznia 2013 r. studenci kierunków studiów niestacjonarnych.
 
Z poważaniem
dr n. med. Joanna Rosińczuk-Tonderys

Zaliczenie semestru zimowego

P.T.

Studenci wszystkich kierunków
studiów stacjonarnych
studiów niestacjonarnych
Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

 

W celu zaliczenia semestru zimowego w roku akademickim 2012/2013 karty egzaminacyjne, karty zaliczeniowe praktyk oraz indeksy należy składać, we właściwych dziekanatach, w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2013 r.
 

Z poważaniem
dr n. med. Joanna Rosińczuk-Tonderys


 

Biuro Karier UMW zaprasza na spotkanie

studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo zainteresowanych Programem Curaswiss!
 
Curaswiss jest inicjatywą na rzecz kształcenia i zatrudnienia personelu pielęgniarskiego (program szkoleń językowych, zawodowych oraz specjalizacji) w Szwajcarii.
 
Termin: 10 stycznia 2013, godz. 14:00
Miejsce: Siedziba Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław (Biurowiec "ASCO Business Center")
 
Zgłoszenia prosimy kierować do Pani Beaty Adamskiej - koordynatora ds. rekrutacji
tel: +48 42 680 45 83
e-mail: rekrutacja@curaswiss.ch
 


 

 
Biuro Karier UMW zaprasza na spotkanie

studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo zainteresowanych pracą w ośrodku stacjonarnej opieki leczniczej osób starszych i/lub chorych w Niemczech, na którym obecny będzie niemiecki pracodawca.
 
Termin: 23 stycznia 2013, godz. 17:30
Miejsce: Biuro Karier UMW, ul. Parkowa 34, sala szkoleniowa nr 107
 
Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: abk@umed.wroc.pl
 


 

Odwołane zajęcia
 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 7.01.2013 roku nie odbędą się zajęcia z „Prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia" dla I roku dietetyki, z powodu choroby prowadzącego.

Dr Izabela Witczak
 


 

 

Uwaga Studenci I roku, 1 st. Fizjoterapii

Egzamin z biofizyki dla studentów I roku fizjoterapii odbędzie się w dniu 30 stycznia (środa) 2013 r. o godz. 9.00) w sali wykładowej Katedry i Zakładu Mikrobiologii im. Ludwika Hirszfelda ul. T. Chałubińskiego 4.

Kierownik Pracowni
Prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas


 

Studenci kierunku Fizjoterapia,
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 
Uprzejmie informujemy, że w związku z Uchwałą nr 1155 Senatu Uczelni z dnia 28 maja 2012 r. i koniecznością utworzenia grup seminaryjnych 5 osobowych, studenci zostali przydzieleni do następujących nauczycieli akademickich:
 
Fizjoterapia 2 stopnia - stacjonarna
Fizjoterapia 2 stopnia - niestacjonarna
 
W przypadku zmiany promotora nowy druk wyznaczenia pracy dyplomowej należy pobrać w Dziekanacie (pok. 116) i złożyć do dnia 14 grudnia. 
 

 


Wypłata stypendiów

Szanowni Państwo, 
 

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej, z których większość była wnioskami niekompletnymi i wymagała uzupełnienia dokumentów, stypendia socjalne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu zostaną wypłacone w pierwszych dniach grudnia br. 

 

Z poważaniem, 

Prodziekan ds. Studentów 
dr n. med. Joanna Rosińczuk-Tonderys


Uwaga

Wyznaczenie tematu pracy dyplomowej dla studentów kierunków Zdrowie publiczne, Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo pomostowe
Termin zwrócenia uzupełnionego wyznaczenia tematu pracy dyplomowej do dziekanatu to 29 listopada ( czwartek) br.

Lista przydziału studentów do nauczycieli akademickich -Pielęgniarstwo
Lista przydziału studentów do nauczycieli akademickich -Położnictwo/lic
Lista przydziału studentów do nauczycieli akademickich -Położnictwo/mgr
Lista przydziału studentów do nauczycieli akademickich -Dietetyka 
Lista przydziału studentów do nauczycieli akademickich -Zdrowie Publiczne


 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Studenckiego Koła Młodych Menedżerów

 
W dniu 29 listopada 2012r. o godz.18.00 w sali wykładowej przy ul. Bartla 5 (wybór sali w dniu spotkania), odbędzie się zebranie Studenckiego Koła Naukowego Młodych Menedżerów.

Poza sprawozdaniem z działalności za rok ubiegły oraz wyborami nowego Zarządu, przewidziano głosowanie nad zmianami w statucie Koła Naukowego.
 
Na zebraniu zostanie także uzgodniony plan pracy Koła Naukowego na rok akademicki 2012/2013 i mogę zapewnić, że na nowy rok działalności mamy mnóstwo nowych i interesujących pomysłów.
 
Zapraszam wszystkich dotychczasowych członków oraz osoby zainteresowane przyłączeniem się do grona pasjonatów zarządzania.
  
 
Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego
Młodych Menedżerów,
Agnieszka Szczakiel

| Pobierz plakat informacyjny

 

Dyplomatorium

JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu
oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

 
uprzejmie zapraszają na uroczystość 
WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH
zawodowych oraz magisterskich na kierunkach:

pielęgniarstwo,
położnictwo, 
fizjoterapia,
zdrowie publiczne, 
ratownictwo medyczne,
dietetyka
 
która odbędzie się w dniu 30 listopada 2012 r. 
o godzinie 1100  w Auli Leopoldyńskiej pl. Uniwersytecki 1 we Wrocławiu


SKN Położnictwa praktycznego

przy Katedrze Ginekologii i Położnictwa
zaprasza na spotkanie w środę 7 XI 2012 o g. 15:00
 

opiekun koła
Elżbieta Kawecka-Janik

Szanowni Państwo,
 

W związku z zawartym porozumieniem między Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu a Starostwem powiatowym w Kłodzku, dotyczącym wzajemnej współpracy, uprzejmie informuję o możliwości prowadzenia w ramach prac magisterskich lub licencjackich badań przez studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, szczególnie kierunku Zdrowie publiczne, w następujących tematach:

1. poziom satysfakcji mieszkańców powiatu kłodzkiego w zakresie dostępności do programów zdrowotnych- osoba do kontaktu: dr Izabela Witczak;

2. priorytety promocji zdrowia dla powiatu kłodzkiego- osoba do kontaktu: dr Mariola Seń;

3. ocena poziomu organizacji dostępności do opieki medycznej na terenie powiatu kłodzkiego- osoba do kontaktu: dr Ewa Kuriata, dr Piotr Karniej.

 

Z poważaniem
dr n. med. Joanna Rosińczuk-Tonderys
 

UWAGA!

STUDENCI II ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA, KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO, SEMESTR ZIMOWY,
ROK AKADEMICKI 2012 - 2013.
  
Na zajęcia seminaryjne z przedmiotu Treści z neurologii dziecięcej proszę przygotować materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej w programie Microsoft Office Powerpoint.
 Treści  powinny zawierać następujące elementy: przyczyny, objawy, diagnostyka, metody leczenia, pielęgnacja, rehabilitacja, wskazówki dla rodziców odnośnie opieki i pielęgnacji.
 
Na pierwszym slajdzie prezentacji multimedialnej proszę umieścić nazwiska i imiona osób, które pracowały nad wersją elektroniczną pracy.

 
tematyka i więcej informacji...
 


 

UWAGA!
STUDENCI, II ROKU, STUDIÓW II STOPNIA NIESTACJONARNYCH,
KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO, ROK  AKADEMICKI 2012-2013,
SEMESTR ZIMOWY.
   
Na zajęcia seminaryjne z przedmiotu Treści z neurologii dziecięcej proszę przygotować materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej w programie Microsoft Office Powerpoint.
 

 
Treści  powinny zawierać następujące elementy: przyczyny, objawy, diagnostyka, metody leczenia, pielęgnacja, rehabilitacja, wskazówki dla rodziców odnośnie opieki i pielęgnacji, pozycje literaturowe.
 Na pierwszym slajdzie prezentacji multimedialnej proszę umieścić nazwiska i imiona osób, które pracowały nad wersją elektroniczną pracy.

tematyka i więcej informacji...


ZARZĄDZENIE REKTORA AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
 w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów studentom, uczestnikom studiów doktoranckich i absolwentom. 

Wykaz placówek uprawnionych do świadczenia usług z zakresu Medycyny Pracy.

Zarządzenie nr 34/XV R/2011 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie organizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM).