Procedura przeprowadzania egzaminów w warunkach pandemii SARS-CoV-2. 
Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego część praktyczna Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

procedura

Wyznaczenie promotora pracy dyplomowej licencjackiej
Wyznaczenie promotora pracy dyplomowej magisterskiej

Regulaminy dyplomowania obowiązujące w roku akademickim 2021/2022
pielęgniarstwo I stopnia
pielęgniarstwo II stopnia
położnictwo I stopnia
położnictwo II stopnia
fizjoterapia jm
ratownictwo medyczne I stopnia
zdrowie publiczne I stopnia
zdrowie publiczne II stopnia


Instrukcja dodawania pracy dyplomowej słuchacza do systemu ASAP
instrukcja

Ocena pracy
Pielęgniarstwo i Położnictwo I stopnia
ocena promotora pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej

Fizjoterapia jm, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie Publiczne II stopnia
ocena promotora pracy magisterskiej
ocena recenzenta pracy magisterskiej

Ratownictwo Medyczne
ocena opiekuna pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej

Zdrowie publiczne I stopnia
ocena opiekuna pracy dyplomowej
ocena recenzenta pracy dyplomowej