Katedra Fizjoterapii

ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 183, 71 78 40 184
faks: 71 78 40 182

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz
tel.: 71 784 01 81
e-mail: malgorzata.paprocka-borowicz@umed.wroc.pl

Struktura jednostki
Katedra Fizjoterapii
1) Zakład Fizjoterapii
2) Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
3) Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii
4) Zakład  Medycyny Sportowej
 


 

Zakład Fizjoterapii

p.o. Kierownika Zakładu
dr n. o zdr. Wojciech Laber
tel.: 71 784 01 89
e-mail: wojciech.laber@umed.wroc.pl
 
Adiunkt Dydaktyczny
dr n. med. Żanna Fiodorenko-Dumas
e-mail: zanna.fiodorenko-dumas@umed.wroc.pl


 

Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu

ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 181
 
Kierownik Katedry i Zakładu
prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz
tel.: 71 784 01 81
e-mail: malgorzata.paprocka-borowicz@umed.wroc.pl
 
Adiunkt Dydaktyczny
mgr Wojciech Tomasz Laber
e-mail: wojciech.t.laber@umed.wroc.pl


 

Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii

ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel.: 71 78 40 189

Kierownik Zakładu
dr hab. n. med. Marek Zawadzki
e-mail: marek.zawadzki@umed.wroc.pl
 
Adiunkt Dydaktyczny
dr n. med. Ilias Dumas
e-mail: ilias.dumas@umed.wroc.pl


 
Zakład  Medycyny Sportowej

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław

p.o. Kierownika Zakładu
dr hab. Aleksandra Królikowska
e-mail: aleksandra.krolikowska@umed.wroc.pl

Adiunkt Dydaktyczny
dr n. med. Jarosław Witkowski
e-mail: jaroslaw.witkowski@umed.wroc.pl

24.02.2021