Katedra Fizjoterapii

 

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz
e-mail: malgorzata.paprocka-borowicz@umw.edu.pl

 
 
Sekretariat Katedry

mgr Ewelina Tyczyńska
tel.: 71 784 01 83
e-mail: ewelina.tyczynska@umw.edu.pl

Struktura Katedry Fizjoterapii

  • Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
  • Zakład Fizjoterapii
  • Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii
  • Samodzielna Pracownia Ergonomii i Monitoringu Biomedycznego

 


Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
ang. Division of Musculoskeletal Rehabilitation

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz
 

 

Zakład Fizjoterapii
ang. Division of Physiotherapy

p.o. Kierownika
dr Wojciech Laber
 


 

Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii
ang. Division of Physiotherapy Clinical Foundations

Kierownik Zakładu
dr hab. Marek Zawadzki
 


Samodzielna Pracownia Ergonomii i Monitoringu Biomedycznego ang. Ergonomics and Biomedical Monitoring Laboratory

p.o. Kierownika
dr hab. Aleksandra Królikowska

03.12.2021