Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 24
e-mail: wp-2.4@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Joanna Rosińczuk
e-mail: joanna.rosinczuk@umed.wroc.pl

W skład katedry wchodzą:
1) Zakład Onkologii i Opieki Paliatywnej
2) Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
3) Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego
4) Zakład Chorób Układu Nerwowego

 

Zakład Onkologii i Opieki Paliatywnej

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 43
wp-2.2@umed.wroc.pl
 
Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Tomasz Szydełko

Adiunkt dydaktyczny
dr Aleksandra Lisowska

 

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
 
p.o. Kierownika Zakładu
dr Marta Arendarczyk 
tel.: 668698359
e-mail: marta.arendarczyk@umed.wroc.pl

Adiunkt dydaktyczny
dr Sylwia Krzemińska
 

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 24
e-mail: wp-2.4@umed.wroc.pl

p.o. Kierownika
dr hab. Izabella Uchmanowicz prof. nadzw.
e-mail: izabella.uchmanowicz@umed.wroc.pl

Adiunkt dydaktyczny
dr Anna Chudiak

Zakład Chorób Układu Nerwowego

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 071 784 18 39

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Joanna Rosińczuk
e-mail: joanna.rosinczuk@umed.wroc.pl

Adiunkt dydaktyczny
dr Monika Michalak
mgr Jerzy Twardak

01.02.2018