Katedra Zdrowia Publicznego

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
e-mail: wp-14@umed.wroc.pl

p.o. Kierownika
dr Izabela Witczak

Profesorowie i profesorowie Uczelni:
prof. dr hab. Andrzej Tukiendorf
e-mail: andrzej.tukiendorf@umed.wroc.pl

dr hab. Andrzej M. Fal, prof. UMW
e-mail: andrzej.fal@umed.wroc.pl

dr Ewa Kuriata - Kościelniak, prof. UMW
e-mail: ewa.kuriata-koscielniak@umed.wroc.pl


 

Zakład Gerontologii
ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel./faks: 71 347 90 29, 71 784 18 33
e-mail: wp-14.4@umed.wroc.pl
 
Kierownik
dr hab. Jarosław Drobnik
e-mail: jaroslaw.drobnik@umed.wroc.pl

Adiunkt Dydaktyczny
dr Izabela Wróblewska


Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 16, faks: 347 93 59
e-mail: wp-14.7@umed.wroc.pl
 
p.o. Kierownika
dr n. ekon. Izabela Witczak
tel.: 71 784 18 16

Adiunkt Dydaktyczny
mgr inż. Dorota Kiedik


Zakład Promocji Zdrowia
ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 15
e-mail: wp-14.1@umed.wroc.pl
 
p.o. Kierownika
dr Mariola Seń
tel.: 71 784 18 35
e-mail: mariola.sen@umed.wroc.pl

Adiunkt Dydaktyczny
mgr Iwona Klisowska

Studenckie Koło Naukowe Promotorzy Zdrowia
strona internetowa
 


Zakład Medycznych Nauk Społecznych

ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 348 42 19, 71 348 42 10
e-mail: monika.wojta-kempa@umed.wroc.pl

p.o. Kierownika
dr Monika Wójta - Kempa
e-mail: monika.wojta-kempa@umed.wroc.pl

Adiunkt Dydaktyczny
mgr Arkadiusz Drukier


Zakład Organizacji i Zarządzania
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 19
e-mail: wp-14.3@umed.wroc.pl
 
p.o. Kierownika
dr Anna Felińczak
tel.: 71 784 18 19
e-mail: anna.felinczak@umed.wroc.pl

Adiunkt Dydaktyczny
dr Jolanta Grzebieluch

Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów

25.11.2020