Katedra Ratownictwa Medycznego - pracownicy

Kierownik Zakładu
dr hab. n. med. Jacek Smereka, profesor uczelni
e-mail: jacek.smereka@umw.edu.pl

Profesor zwyczajny
prof. dr hab. Jacek Gajek
e-mail: jacek.gajek@umw.edu.pl

Adiunkci
dr Igor Chęciński
e-mail: igor.checinski@umw.edu.pl

dr Michał Czapla
e-mail: michal.czapla@umw.edu.pl

dr Paweł Gawłowski
e-mail: pawel.gawlowski@umw.edu.pl

dr Paweł Wróblewski
e-mail: pawel.wroblewski@umw.edu.pl

Starszy wykładowca
dr Łukasz Terpiłowski
e-mail: lukasz.terpilowski@umw.edu.pl

Wykładowca
mgr Marcin Puchalski
e-mail: marcin.puchalski@umw.edu.pl

mgr Andrzej Raczyński
e-mail: andrzej.raczynski@umw.edu.pl

lek. Marek Ściebura
e-mail: marek.sciebura@umw.edu.pl

Asystenci
dr Łukasz Iskrzycki
email: lukasz.iskrzycki@umw.edu.pl

mgr Jarosław Sowizdraniuk
e-mail: jaroslaw.sowizdraniuk@umw.edu.pl

mgr Kamil Kędzierski
e-mail: kamil.kedzierski@umw.edu.pl

mgr Aleksander Mickiewicz
e-mail: aleksander.mickiewicz@umw.edu.pl

01.12.2021