Wszelkie dokumenty dotyczące dydaktyki prowdzonej na Wydziale Nauk o Zdrowiu proszę kierować na adres e-mail: dydaktyka.wnoz@umw.edu.pl.