Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

OBSŁUGA STUDENTÓW
Sekcja tok studiów 

Godziny przyjęć
wtorek - piątek: 10:00-14:00,
poniedziałek - nieczynne
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław

Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne
Aleksandra Musiał
pokój nr 108
tel.: 71 784 18 07
e-mail: a.musial@umw.edu.pl

Pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne

lic. Joanna Majcher
pokój nr 108
tel.: 71 784 18 09
e-mail: joanna.majcher@umw.edu.pl

Ratownictwo Medyczne I stopnia stacjonarne
Zdrowie Publiczne I stopnia stacjonarne
Zdrowie Publiczne II stopnia stacjonarne

mgr Małgorzata Balicka
pokój nr 119
tel.: 71 784 18 12
e-mail: malgorzata.balicka@umw.edu.pl

Położnictwo I stopnia stacjonarne
Położnictwo II stopnia stacjonarne

Jolanta Wojko
pokój nr 119
tel.: 71 784 18 11
e-mail: jolanta.wojko@umw.edu.pl

Fizjoterapia studia jednolite magisterskie
Fizjoterapia I stopnia stacjonarna
Fizjoterapia II stopnia stacjonarna

Lucyna Jagodzińska
pokój nr 116
tel.: 71 784 18 25
e-mail: lucyna.jagodzinska@umw.edu.pl

Praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne, ćwiczenia kliniczne
Aleksandra Wilczak
e-mail: aleksandra.wilczak@umw.edu.pl
pokój nr 201
tel.: 71 784 18 20

mgr Alicja Błaszczyńska
e-mail: alicja.blaszczynska@umw.edu.pl
pokój nr 201
tel.: 71 784 18 20

Praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne, ćwiczenia kliniczne,
stypendia Rektora, archiwizacja dokumentacji

mgr Lucyna Okrutna
e-mail: lucyna.okrutna@umw.edu.pl
pokój nr 203
tel.: 71 784 18 34

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością,
zapomogi, informacja o ubezpieczeniach

mgr Jolanta Kosmala
pokój nr 229
tel.: 71 784 18 10
e-mail: jolanta.kosmala@umw.edu.pl

Sylabusy, plany i harmonogramy studiów,
rozliczenie dydaktyki, rezerwacje sal

mgr Joanna Sośnicka
pokój nr 230
tel.: 71 784 18 08
e-mail: joanna.sosnicka@umw.edu.pl

mgr Joanna Pawlińska
pokój 230
tel.: 71 784 18 08
e-mail: joanna.pawlinska@umw.edu.pl

Kierownik Dziekanatu

mgr inż. Małgorzata Górna-Stryczek
pokój nr 113
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 04
e-mail: malgorzata.gorna-stryczek@umw.edu.pl
e-mail: wnoz@umw.edu.pl

p.o. Kierownika Dziekanatu

mgr Jolanta Kosmala
pokój nr 113
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 04
e-mail: jolanta.kosmala@umw.edu.pl
e-mail: wnoz@umw.edu.pl

Sekretariat Dziekana i Prodziekanów

mgr Joanna Pacula
pokój nr 113 
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 05
e-mail: joanna.pacula@umw.edu.pl
e-mail: wnoz@umw.edu.pl

Sekretariat Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa

Anna Biegun 
pokój 1
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel. 71 784 18 24
e-mail: anna.biegun@umw.edu.pl

Sekretariat Katedry Ratownictwa Medycznego i Zakładu Nauk Podstawowych

Alicja Haniszewska
pokój 111
ul. Parkowa 34,  51-616 Wrocław
tel: 71 346 82 75
e-mail: alicja.haniszewska@umw.edu.pl
 

Sekretariat Katedry Fizjoterapii

mgr Ewelina Tyczyńska
pokój 10
ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel: 71 784 01 83
e-mail: ewelina.tyczynska@umw.edu.pl
 

Sekretariat Katedry Zdrowia Populacyjnego

Agnieszka Cieślak
ul. Bujwida 44, 50-345 Wrocław
tel.: 71 328 21 45
e-mail: agnieszka.cieslak@umw.edu.pl

Studium Kształcenia Podyplomowego

Godziny przyjęć
wtorek - piątek: 10:00-14:00
poniedziałek - nieczynne
e-mail: skp.wnoz@umw.edu.pl

mgr Anna Pacula
pokój nr 103
tel. 71 784 18 57
e-mail: anna.pacula@umw.edu.pl

Paulina Żebrowska
pokój nr 103
tel. 71 784 18 57
e-mail: paulina.zebrowska@umw.edu.pl

 

 


02.12.2020