Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Instrukcja dotycząca kontaktów studenta z dziekanatem

Godziny przyjęć
wtorek - piątek: 10:00-14:00
poniedziałek - nieczynne
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
e-mail: wnoz@umed.wroc.pl

Kierownik Dziekanatu
mgr inż. Małgorzata Górna-Stryczek
pokój nr 113
tel.: 71 784 18 04
e-mail: malgorzata.gorna-stryczek@umed.wroc.pl

p.o. Kierownika Dziekanatu
mgr Jolanta Kosmala
pokój nr 113
tel.: 71 784 18 04
e-mail: jolanta.kosmala@umed.wroc.pl

DZIEKANAT

Godziny przyjęć
wtorek - piątek: 10:00-14:00
poniedziałek - nieczynne
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
faks: 71 343 20 86

mgr Joanna Pacula
Sekretariat Dziekana i Prodziekanów
pokój nr 113 
tel.: 71 784 18 05, 71 341 95 33
e-mail: joanna.pacula@umed.wroc.pl
 
Anna Biegun 
Obsługa administracyjna nauczycieli akademickich
pokój 204
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 13
tel./ faks.: 71 345 93 24
e-mail: anna.biegun@umed.wroc.pl 

mgr Joanna Pawlińska
Obsługa administracyjna nauczycieli akademickich
pokój 204
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 13
tel./ faks.: 71 345 93 24
e-mail: joanna.pawlinska@umed.wroc.pl

Alicja Haniszewska
Obsługa administracyjna nauczycieli akademickich
pokój 111
ul. Parkowa 34,  51-616 Wrocław
tel: 71 346 82 75
e-mail: alicja.haniszewska@umed.wroc.pl

mgr Ewelina Tyczyńska
Obsługa administracyjna nauczycieli akademickich
pokój 10
ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław
tel: 71 784 01 83
e-mail: ewelina.tyczynska@umed.wroc.pl

SEKCJA TOKU STUDIÓW

Godziny przyjęć
wtorek - piątek: 10:00-14:00,
poniedziałek - nieczynne

Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne
Aleksandra Musiał
pokój nr 108
tel.: 71 784 18 07
e-mail: a.musial@umed.wroc.pl

Pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne

lic. Joanna Majcher
pokój nr 108
tel.: 71 784 18 09
e-mail: joanna.majcher@umed.wroc.pl

Położnictwo I stopnia stacjonarne
Ratownictwo Medyczne I stopnia stacjonarne
Zdrowie Publiczne I stopnia stacjonarne
Zdrowie Publiczne II stopnia stacjonarne

mgr Małgorzata Balicka
pokój nr 119
tel.: 71 784 18 12
e-mail: malgorzata.balicka@umed.wroc.pl

Położnictwo II stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne

Jolanta Wojko
pokój nr 119
tel.: 71 784 18 11
e-mail: jolanta.wojko@umed.wroc.pl

Fizjoterapia studia jednolite magisterskie
Fizjoterapia I stopnia stacjonarna
Fizjoterapia II stopnia stacjonarna

Lucyna Jagodzińska
pokój nr 116
tel.: 71 784 18 25
e-mail: lucyna.jagodzinska@umed.wroc.pl

Praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne, ćwiczenia kliniczne
Aleksandra Wilczak
e-mail: aleksandra.wilczak@umed.wroc.pl
pokój nr 201
tel.: 71 784 18 20

mgr Alicja Błaszczyńska
e-mail: alicja.blaszczynska@umed.wroc.pl
pokój nr 201
tel.: 71 784 18 20

Praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne, ćwiczenia kliniczne,
stypendia Rektora, archiwizacja dokumentacji

mgr Lucyna Okrutna
e-mail: lucyna.okrutna@umed.wroc.pl
pokój nr 203
tel.: 71 784 18 34

Stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością,
zapomogi, informacja o ubezpieczeniach

mgr Jolanta Kosmala
pokój nr 229
tel.: 71 784 18 10
e-mail: jolanta.kosmala@umed.wroc.pl

Sylabusy, plany i harmonogramy studiów, rozliczenie dydaktyki,
rezerwacje sal, SONA

mgr inż. Natalia Chmura
e-mail: natalia.chmura@umed.wroc.pl
pokój nr 230
tel. 71 784 18 37

Nostryfikacje, sylabusy, plany i harmonogramy studiów,
rozliczenie dydaktyki, rezerwacje sal

inż. Agnieszka Rosiak
e-mail: agnieszka.rosiak@umed.wroc.pl
pokój nr 230
tel.: 71 784 18 08

Studium Kształcenia Podyplomowego
Godziny przyjęć
wtorek - piątek: 10:00-14:00
poniedziałek - nieczynne
e-mail: skp.wnoz@umed.wroc.pl

mgr Anna Pacula
pokój nr 103
tel. 71 784 18 57
e-mail: anna.pacula@umed.wroc.pl

Paulina Żebrowska
pokój nr 103
tel. 71 784 18 57
e-mail: paulina.zebrowska@umed.wroc.pl

 

 


02.12.2020