Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu kształci studentów na następujących kierunkach:

Fizjoterapia studia jednolite magisterskie
Fizjoterapia I stopnia stacjonarna
Fizjoterapia II stopnia stacjonarna
https://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/oferta-kierunek-fizjoterapia/

Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
https://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/oferta-kierunek-pielegniarstwo/

Położnictwo I stopnia stacjonarne
Położnictwo II stopnia stacjonarne
https://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/oferta-kierunek-poloznictwo/

Ratownictwo Medyczne I stopnia stacjonarne
https://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/oferta-kierunek-ratownictwo-medyczne/

Zdrowie Publiczne I stopnia stacjonarne
Zdrowie Publiczne II stopnia stacjonarne
https://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/oferta-kierunek-zdrowie-publiczne/