Plany studiów, harmonogramy oraz podział na grupy na rok akademicki 2020/2021, 2021/2022


PROSIMY O UWAŻNE ŚLEDZENIE ZMIAN W HARMONOGRAMACH

 

ostatnia aktualizacja:
(w nawiasach podano datę nadesłania pliku)

FIZJOTERAPIA
Studia jednolite magisterskie
Plan studiów na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(26.10.2021 r.)
Podział na grupy
(26.10.2021r.)

Rok 1 semestr letni
dr Sylwia Piotrowska - Brudnicka
sylwia.piotrowska-brudnicka@umw.edu.pl
Rok 2 semestr zimowy
(11.10.2021 r.)
Podział na grupy
(25.10.2021)

Rok 2 semestr letni
mgr Michał Guła
michal.gula@umw.edu.pl

Rok 3 semestr letni
dr Marta Majewska - Pulsakowska
marta.majewska-pulsakowska@umw.edu.pl
Rok 4 semestr zimowy
(15.11.2021 r.)
Podział na grupy
Rok 4 semestr letni
dr Mateusz Kowal
mateusz.kowal@umw.edu.pl
Rok 5 semestr zimowy
(22.10.2021 r.)

Rok 5 semestr letni
mgr Artur Polczyk
artur.polczyk@umw.edu.pl
 

PIELĘGNIARSTWO

Studia stacjonarne I stopnia:
Plan studiów na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(17.09.2021 r.)

Rok 1 semestr letni
mgr Paulina Hydzik
paulina.hydzik@umw.edu.pl

Rok 2 semestr letni
mgr Monika Markiewicz
monika.markiewicz@umw.edu.pl
Rok 3 semestr zimowy
(18.11.2021 r.)
Podział na grupy
(05.10.2021 r.)

Rok 3 semestr letni
mgr Małgorzata Pałczyńska
malgorzata.palczynska@umw.edu.pl

 

PIELĘGNIARSTWO
Studia niestacjonarne I stopnia: 
Plan studiów na rok akademicki 2021/2022

 

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(29.11.2021 r.)
Podział na grupy
(18.11.2021 r.)

Rok 1 semestr letni
mgr Andrzej Pawlak
andrzej.pawlak@umw.edu.pl
Rok 2 semestr zimowy
(10.11.2021 r.)
Podział na grupy
(25.10.2021)

Rok 2 semestr letni
mgr Dorota Blajerska
         dorota.blajerska@umw.edu.pl        

 

PIELĘGNIARSTWO

Studia stacjonarne II stopnia:
Plan studiów na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram Opiekun roku

Rok 1 semestr letni
dr Aleksandra Pytel
aleksandra.pytel@umw.edu.pl

Rok 2 semestr letni
mgr Iwona Pilarczyk - Wróblewska
iwona.pilarczyk-wroblewska@umw.edu.pl

 

PIELĘGNIARSTWO
Studia niestacjonarne II stopnia:

Plan studiów na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(17.11.2021 r.)
Podział na grupy
Rok 1 semestr letni
dr Edyta Ośmiałowska
edyta.osmialowska@umw.edu.pl
 
Rok 2 semestr zimowy

Rok 2 semestr letni
mgr Iwona Twardak
iwona.twardak@umw.edu.pl
 

POŁOŻNICTWO
Studia stacjonarne I stopnia:
Plan studiów na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram Opiekun roku

Rok 1 semestr letni
mgr Maria Szostkowska
maria.szostkowska@umw.edu.pl

Rok 2 semestr letni 
mgr Ewa Karoluk
ewa.karoluk@umw.edu.pl

Rok 3 semestr letni
mgr Agata Malinowska
agata.malinowska@umw.edu.pl

 

POŁOŻNICTWO
Studia stacjonarne II stopnia:

Plan studiów na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram Opiekun roku

Rok 1 semestr letni
mgr Joanna Wach
joanna.wach@umw.edu.pl
Rok 2 semestr zimowy
(25.10.2021 r.) 
Podział na grupy
(11.10.2021 r.)

Rok 2 semestr letni
mgr Dominika Królak
dominika.krolak@umw.edu.pl

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE
Studia stacjonarne I stopnia:
Plan studiów na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(28.09.2021 r.)

Rok 1 semestr letni
mgr Aleksander Mickiewicz
aleksander.mickiewicz@umw.edu.pl
Rok 2 semestr zimowy
(17.09.2021 r.)

Rok 2 semestr letni
mgr Andrzej Raczyński
andrzej.raczynski@umw.edu.pl
Rok 3 semestr zimowy
(30.09.2021 r.)

Rok 3 semestr letni
dr Łukasz Iskrzycki
lukasz.iskrzycki@umw.edu.pl

 

ZDROWIE PUBLICZNE
Studia stacjonarne I stopnia:
Plan studiów na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(24.11.2021 r.)

Rok 1 semestr letni
mgr inż. Dorota Kiedik
dorota.kiedik@umw.edu.pl
Rok 2 semestr zimowy
(25.10.2021 r.)

Rok 2 semestr letni
mgr inż. Sylwia Mizia
sylwia.mizia@umw.edu.pl
Rok 3 semestr zimowy
(22.09.2021 r.)

Rok 3 semestr letni
dr Janina Kulińska
janina.kulinska@umw.edu.pl
 

ZDROWIE PUBLICZNE
Studia stacjonarne II stopnia:
Plan studiów na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram Opiekun roku
Rok 1 semestr zimowy
(25.10.2021 r.)

Rok 1 semestr letni
dr Jolanta Grzebieluch
jolanta.grzebieluch@umw.edu.pl
Rok 2 semestr zimowy
(09.11.2021 r.)

Rok 2 semestr letni
dr Barbara Grabowska
barbara.grabowska@umw.edu.pl