Podział roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 43/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 62/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 288/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału roku akademickiego 2021/2022

Terminy składania prac dyplomowych

Harmonogram dyplomowania w roku akademickim 2021/22 dla studentów Fizjoterapii, studia jednolite magisterskie
Termin złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie: 13.05.2022
Obrona pracy dyplomowej termin I: 27.06-08.07.2022
Obrona pracy dyplomowej – termin II: 11.07-15.07.2022

Harmonogram dyplomowania w roku akademickim 2021/22