Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 57

p.o. Kierownika Studium
dr Monika Michalak
tel.: 71 784 18 57
e-mail: monika.michalak@umw.edu.pl

p.o. Kierownika kierunek
Logopedia Kliniczna oraz Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną
dr Luba Ślósarz
tel.: 71 784 18 57
e-mail: luba.slosarz@umw.edu.pl
Obsługa biura

Główny adres email: skp.wnoz@umw.edu.pl

mgr Anna Pacula
tel.: 71 784 18 57
e-mail: anna.pacula@umw.edu.pl

Paulina Żebrowska
tel.: 71 784 18 57
e-mail: paulina.zebrowska@umw.edu.pl

Dziekanat czynny jest :
poniedziałek - dziekanat jest nieczynny 
wtorek - piątek 8.00-14.00 
oraz sobota - niedziela w godzinach zjazdów

Studia Podyplomowe:

♦ Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencja Logopedyczną

♦ Logopedia Kliniczna

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022 została zakończona.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Zajęcia dla wszystkich słuchaczy odbywają się w budynku wydziału - ul. Bartla 5 
w godzinach 8.30 - 16.00
Informacje o poszczególnych salach będą dostępne w dniu zajęć na portierni.

             Szczegółowe informacje w plikach do pobrania.