Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław
tel.: 71 784 18 57

p.o. Kierownika
kierunek Logopedia Kliniczna oraz Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną
dr Luba Ślósarz
tel.: 71 784 18 57
e-mail: luba.slosarz@umw.edu.pl

Obsługa biura

Główny adres email: skp.wnoz@umw.edu.pl

mgr Anna Pacula
tel.: 71 784 18 57
e-mail: anna.pacula@umw.edu.pl

Godziny otwarcia:
wtorek - czwartek: 8.00-14.00 
oraz sobota - niedziela w godzinach zjazdów
poniedziałek, piątek - nieczynne

Studia Podyplomowe:

♦ Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencja Logopedyczną

♦ Logopedia Kliniczna

UWAGA
Ruszyła rekrutacja na obydwa kierunki studiów podyplomowych. Prosimy o przesyłanie podań wraz z dokumentacją (Logopedia Kliniczna - kopia dowodu osobistego, kopia dyplomu ukończenia studiów z tytułem mgr, podanie, 2 zdjęcia legitymacyjne; Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną - kopia dowodu osobistego, kopia dyplomu ukończenia studiów z tytułem mgr, kopia świadectwa ukończenia studiów z zakresu logopedii, podanie, 2 zdjęcia legitymacyjne).
Dokumenty należy wysłać na adres: ul. Bartla, 51-618 Wrocław.
Ilość miejsc jest ograniczona.
 

 

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania.