Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 7, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 15 02
e-mail: WZ-26-4@umw.edu.pl

p.o. Kierownika Zakładu
dr hab. Paweł Gać, prof. UMW
tel. 71 784 15 01
e-mail: pawel.gac@umw.edu.pl

Sekretariat
vacat
tel.: 71 784 15 02
e-mail: WZ-26-4@umw.edu.pl

Historia
Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy Katedry Zdrowia Populacyjnego Wydziału Nauk o Zdrowiu powstał 01 października 2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 196/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2021 r.
Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy Katedry Zdrowia Populacyjnego Wydziału Nauk o Zdrowiu kontynuuje i rozwija kierunki działań naukowych i dydaktycznych realizowane wcześniej przez Katedrę i Zakład Higieny Wydziału Lekarskiego, którymi przez lata działalności kierowali:
Prof. Zdzisław Steusing (1946-1952)
Doc. dr Klaudiusz Ciubra (1952-1956)
Dr Ludmiła Marciniakowa (1956-1957)
Dr Stanisław Przyłęcki (p.o., 1957-1968)
Doc. dr hab. Adam Pacyński (1968-1982)
Prof. dr hab. Izydor Jużwiak (1982-1991)
Dr Barbara Borzemska (p.o., 1991-1992)
Prof. dr hab. Zbigniew Jethon (1992-1999)
Prof. dr hab. Krystyna Pawlas (1999-2020)
Dr hab. Paweł Gać, prof. UMW (2020-2021)