Zarządzenia Dziekana WNoZ

1/WNoZ/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych na rok akademicki 2021/2022

2/WNoZ/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych ds. przeprowadzenia egzaminu wstępnego na studia II stopnia na kierunku dietetyka na rok akademicki 2021/2022

3/WNoZ/2021 w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w roku akademickim 2020/2021

4/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnych powołanych na rok akademicki 2021/2022

5/WNoZ/2021 w sprawie powołania Komisji Dziekańskiej w celu wyłonienia najlepszych kandydatów na Uczestników biorących udział w konkursie Młode Talenty w roku akademickim 2020/2021

6/WNoZ/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

8/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnych powołanych na rok akademicki 2021/2022

9/WNoZ/2021 w sprawie zmiany regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2020/2021

10/WNoZ/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne oraz II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia na rok akademicki 2020/2021

11/WNoZ/2021 w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków o nagrodę Rektora za 2020 r.

12/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczania recenzentów prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

13/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnych powołanych na rok akademicki 2021/2022

14/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej na egzamin dyplomowy praktyczny dla kierunku ratownictwo medyczne I stopnia na rok akademicki 2020/2021

15/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnych powołanych na rok akademicki 2021/2022

16/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej na egzamin dyplomowy praktyczny dla kierunku położnictwo I stopnia na rok akademicki 2020/2021

17/WNoZ/2021 w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej na egzamin dyplomowy praktyczny dla kierunku położnictwo I stopnia na rok akademicki 2020/2021

18/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego teoretycznego dla kierunku fizjoterapia II stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 09 lipca 2021 roku

19/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego praktycznego poprawkowego dla kierunku ratownictwo medyczne I stopnia na rok akademicki 2020/2021

20/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminów dyplomowych na rok akademicki 2020/2021

21/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego teoretycznego dla kierunku pielęgniarstwo II stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

22/WNoZ/2021 w sprawie ustanowienia Regulaminu wstępnego egzaminu teoretycznego na kierunek dietetyka II stopnia
Regulamin wstępnego egzaminu teoretycznego na stacjonarne studia II stopnia na kierunku Dietetyka na WNoZ na r. a. 2021/2022

23/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego teoretycznego dla kierunku ratownictwo medyczne I stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

24/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego praktycznego dla kierunku ratownictwo medyczne I stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

25/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego teoretycznego dla kierunku położnictwo II stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

26/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego teoretycznego dla kierunku fizjoterapia II stopnia na rok akademicki 2020/2021,  I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku

27/WNoZ/2021 w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego praktycznego poprawkowego dla kierunku ratownictwo medyczne I stopnia na rok akademicki 2020/2021, I termin dla studentów, którzy uzyskali absolutorium po dniu 14 września 2021 roku